THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC THI THIẾT KẾ SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG; THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN

Thể lệ cuộc thi

  • Mỗi thí sinh có 01 lượt thi tại mỗi ngày thi

  • Ở mỗi lượt thi, thí sinh trả lời 20 câu hỏi dạng trắc nghiệm lựa chọn 01 đáp án đúng trong 04 đáp án, mỗi câu hỏi có thời gian 30 giây vừa đọc đề và chọn đáp án trả lời.

  • Với mỗi câu trả lời đúng, thí sinh được 5 điểm.

  • Mỗi ngày thi, 02 thí sinh có điểm số cao nhất, thời gian trả lời nhanh nhất được nhận phần thưởng của Ban tổ chức.

  • Một thí sinh có thể được nhận giải thưởng tại nhiều ngày thi.

  • Kết quả mỗi ngày thi được công bố vào 9h00 ngày thi kế tiếp.

Để tham gia thi trắc nghiệm, bạn vui lòng

Cuộc thi theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển