Hỗ trợ 24/7 Hotline: 0936292319 (Zalo)

Cuộc thi theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển

Căn cứ Chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Hải quân giai đoạn 2018 - 2023; Hướng dẫn số 2488/HD-CT, ngày 29/12/2020 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021; Ban Bí thư Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm truyền thông, thi trắc nghiệm trực tuyến với chủ đề “60 năm – Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển”

Xem thể lệ cuộc thi

Cuộc thi Kỉ niệm 60 năm Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển

Nộp bài dự theo chủ đề lựa chọn Video hoặc Infographic về lịch sử hào hùng của đường Hồ Chí Minh trên biển.

Cuộc thi theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển

Hình ảnh các chiến sĩ trên con tàu không số

Các chiến sĩ thuộc Hải quân Việt Nam

Di tích đường Hồ Chí Minh trên biển

Một con tàu không số trên đường Hồ Chí Minh huyền thoại

Di tích đường Hồ Chí Minh trên biển

Một con tàu không số trên đường Hồ Chí Minh huyền thoại