Cuộc thi 
theo dấu tích đường 
Hồ Chí Minh trên biển

Kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển
Cuộc thi theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển
Cuộc thi theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển

Cuộc thi theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển

Căn cứ Chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Hải quân giai đoạn 2018 - 2023; Hướng dẫn số 2488/HD-CT, ngày 29/12/2020 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021; Ban Bí thư Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm truyền thông, thi trắc nghiệm trực tuyến với chủ đề “60 năm – Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển”

Bảng xếp hạng

Cập nhật ngày 11/10/2021

Thi trắc nghiệm

Tỉnh Bến Tre
 • 1
  HỒ CHÍ LINH
  100 điểm00:29
 • 2
  HỒ CHÍ LINH
  100 điểm00:31
 • 3
  PHẠM NGỌC LONG
  100 điểm00:32
 • 4
  HỒ THẾ VŨ
  100 điểm00:32
 • 5
  PHẠM NGỌC LONG
  100 điểm00:33

Sản phẩm truyền thông

 • 1
  ĐOÀN TÀU KHÔNG SỐ - ĐOÀN TÀU CỦA SỰ HUYỀN THOẠI
  ĐOÀN TÀU KHÔNG SỐ - ĐOÀN TÀU CỦA SỰ HUYỀN THOẠI
  Tỉnh Nghệ An
  614K
 • 2
  HUYỀN THOẠI VŨNG RÔ - 60 NĂM ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TRÊN BIỂN
  HUYỀN THOẠI VŨNG RÔ - 60 NĂM ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TRÊN BIỂN
  Ban thanh niên Quân Đội
  379.4K
 • 3
  Sự Thành Lập Và Các Sự Kiện Kì Tích Của Đường Hồ Chí Minh Trên Biển
  Sự Thành Lập Và Các Sự Kiện Kì Tích Của Đường Hồ Chí Minh Trên Biển
  Tỉnh Phú Yên
  246.5K
 • 4
  ĐOÀN TÀU KHÔNG SỐ - ĐOÀN TÀU CỦA SỰ HUYỀN THOẠI
  ĐOÀN TÀU KHÔNG SỐ - ĐOÀN TÀU CỦA SỰ HUYỀN THOẠI
  Tỉnh Nghệ An
  121.7K
 • 5
  Vũng Rô-Khúc bi tráng trong lịch sử đoàn tàu không số
  Vũng Rô-Khúc bi tráng trong lịch sử đoàn tàu không số
  Ban thanh niên Quân Đội
  104.4K

Đơn vị tham gia

 • 1
  Thành phố Hồ Chí Minh
  268 thí sinh
 • 2
  Tỉnh Đồng Nai
  47 thí sinh
 • 3
  Ban thanh niên Quân Đội
  43 thí sinh
 • 4
  Thành phố Hà Nội
  42 thí sinh
 • 5
  Tỉnh Bình Định
  28 thí sinh

Cuộc thi Kỉ niệm 60 năm 
Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển

Nộp bài dự theo chủ đề lựa chọn Video hoặc Infographic về lịch sử hào hùng
của đường Hồ Chí Minh trên biển.
Trung ương Đoàn
Gửi bài dự thi qua website

Gửi bài dự thi
qua website

Nộp bài ngay
hoặc
GAPO
Gửi bài dự thi qua MXH Gapo

Gửi bài dự thi
qua MXH Gapo

Nộp bài ngay
Cuộc thi theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển