THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI THIẾT KẾ INFOGRAPHIC, SẢN XUẤT VIDEO CLIP

27/09/2021
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI THIẾT KẾ INFOGRAPHIC, SẢN XUẤT VIDEO CLIP

Kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm truyền thông với chủ đề “60 năm - Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển”.

Căn cứ Thể lệ cuộc thi (theo ban hành kèm theo Kế hoạch số 409 /KHPH-TWĐTN-BTLHQ, ngày 19/8/2021), thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 23/8/2021 đến hết ngày 26/9/2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của điều kiện dịch bệnh Covid-19, để các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan có thêm thời gian chuẩn bị sản phẩm đăng ký dự thi, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông báo về việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm truyền thông dự thi, cụ thể như sau:

- Thời gian nhận tác phẩm: đến hết ngày 01/10/2021 (tính theo thời gian đăng ký tài khoản và gửi dự thi trực tiếp tại website http://doantaukhongso.vn/).

- Thời gian bình chọn trực tiếp trên website: từ 09h00 ngày 02/10/2021 đến 24h00 ngày 12/10/2021.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trân trọng thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết và truy cập, gửi sản phẩm truyền thông dự thi tại địa chỉ: http://doantaukhongso.vn/.