Tỉnh Bến Tre

Tên thí sinhĐơn vịSố điểmThời gian hoàn thành
1
HỒ CHÍ LINH
Ban thanh niên Quân Đội
Ban thanh niên Quân Đội100
00:29
00:29
2
HỒ CHÍ LINH
Ban thanh niên Quân Đội
Ban thanh niên Quân Đội100
00:31
00:31
3
PHẠM NGỌC LONG
Ban thanh niên Quân Đội
Ban thanh niên Quân Đội100
00:32
00:32
4
HỒ THẾ VŨ
Ban thanh niên Quân Đội
Ban thanh niên Quân Đội100
00:32
00:32
5
PHẠM NGỌC LONG
Ban thanh niên Quân Đội
Ban thanh niên Quân Đội100
00:33
00:33
6
NGUYỄN THUỴ TRỌNG
Ban thanh niên Quân Đội
Ban thanh niên Quân Đội100
00:35
00:35
7
NGUYỄN VĂN QUYẾT
Ban thanh niên Quân Đội
Ban thanh niên Quân Đội100
00:35
00:35
8
NGUYỄN MINH KHUÊ
Ban thanh niên Quân Đội
Ban thanh niên Quân Đội100
00:35
00:35
9
TRẦN QUỐC TUẤN
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu100
00:35
00:35
10
NGUYỄN BÁ HOÀNG
Tỉnh Bắc Kạn
Tỉnh Bắc Kạn100
00:35
00:35